HvVF Nieuws

Actie Kinderrechten
(08-05-2007)

Artikel 27 van de Rechten van het Kind: levensstandaard.
Aan de hand van dit artikel startte makelaar Joel Scherrenberg uit Utrecht deze week een actie waarvan de opbrengst in zijn geheel naar de foundation zal gaan. Speciaal voor dit initatief is een apart character van Alfred Jodokus Kwak gemaakt.

Privacy
Kinderen hebben recht op privacy. Mensen mogen zich niet ongevraagd bemoeien met het leven van kinderen, hun familie, de woonomgeving of bijvoorbeeld eigen post.
De rechten van het kind
De definitieve tekst van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (hierna: IVRK) werd op 20 november 1989 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties unaniem aangenomen. Dit is precies dertig jaar na de goedkeuring van de Verklaring inzake de Rechten van het Kind en tien jaar na het Internationale Jaar van het Kind. Het IVRK is op 2 september 1990 in werking getreden. Nederland ratificeerde het IVRK op 6 februari 1995 en op 8 maart 1995 werd het van kracht (Trb. 1990, 46 en 170).
"Gaat het de kinderen goed dan gaat het de wereld goed."

Herman van Veen