De organisatie

 

 

 

  Herman van Veen, oprichter


Saskia Klomps, contactpersoon 

                                                                                    

GeertHoving,voorzitter                                                                                              Laurens Ponds,penningmeester                                   

 

Eddy Heuzeveldt, juridisch adviseur

 

\

 

 

Vrijheid van meningsuiting
Kinderen mogen een eigen mening hebben, zij hebben er ook recht op om deze te vertellen. Wel dienen ook kinderen andere individuen te respecteren.
De rechten van het kind
De definitieve tekst van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (hierna: IVRK) werd op 20 november 1989 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties unaniem aangenomen. Dit is precies dertig jaar na de goedkeuring van de Verklaring inzake de Rechten van het Kind en tien jaar na het Internationale Jaar van het Kind. Het IVRK is op 2 september 1990 in werking getreden. Nederland ratificeerde het IVRK op 6 februari 1995 en op 8 maart 1995 werd het van kracht (Trb. 1990, 46 en 170).
"In vredestijd begraven de zonen hun vaders, in oorlogstijd de vaders hun zonen."

Herodotus