Herman van Veen Foundation

Postbus 1215

7801 BE Emmen

Rabobank 30.47.99.297

IBAN NL 85 RABO 0304 7992 97
 
T. +31 0591 652 974          F. +31 0591 643 22
 

Voor vragen : Saskia Klomps  06-81420022

 

www.hermanvanveenfoundation.nl        info@hermanvanveenfoundation.nl

 

 

 

 

 

Recht op informatie
De overheid moet ervoor zorgen dat alle kinderen informatie krijgen over alles wat voor hen belangrijk is. In begrijpelijke taal. Ook dient de overheid kinderen te beschermen tegen schadelijk materiaal.
De rechten van het kind
De definitieve tekst van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (hierna: IVRK) werd op 20 november 1989 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties unaniem aangenomen. Dit is precies dertig jaar na de goedkeuring van de Verklaring inzake de Rechten van het Kind en tien jaar na het Internationale Jaar van het Kind. Het IVRK is op 2 september 1990 in werking getreden. Nederland ratificeerde het IVRK op 6 februari 1995 en op 8 maart 1995 werd het van kracht (Trb. 1990, 46 en 170).
"De enige verstandige manier van opvoeden bestaat eruit een voorbeeld te zijn - desnoods een waarschuwend voorbeeld."

Albert Einstein