Herman van Veen Foundation

Postbus 1215

7801 BE Emmen

Rabobank 30.47.99.297

IBAN NL 85 RABO 0304 7992 97
 
T. +31 0591 652 974          F. +31 0591 643 22
 

Voor vragen : Saskia Klomps  06-81420022

 

www.hermanvanveenfoundation.nl        info@hermanvanveenfoundation.nl

 

 

 

 

 

Verantwoordelijkheid van de ouders
Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. De overheid moet de ouders daarbij helpen. Een voorbeeld hiervan is kinderopvang, zodat ouders kunnen blijven werken.
De rechten van het kind
De definitieve tekst van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (hierna: IVRK) werd op 20 november 1989 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties unaniem aangenomen. Dit is precies dertig jaar na de goedkeuring van de Verklaring inzake de Rechten van het Kind en tien jaar na het Internationale Jaar van het Kind. Het IVRK is op 2 september 1990 in werking getreden. Nederland ratificeerde het IVRK op 6 februari 1995 en op 8 maart 1995 werd het van kracht (Trb. 1990, 46 en 170).
"Je kunt een kind wel uit de oorlog halen, maar hoe krijg je de oorlog uit een kind?"

Warchild