Wanneer u zich als ondernemer bewust bent van uw maatschappelijke verantwoordelijkheid, en op een serieuze manier aan de slag wilt met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, dan willen we graag eens met u van gedachten wisselen.

Met uw inzet kunnen we nog meer doen voor de rechten van het kind.

Download onze flyer voor bedrijven

Bescherming tegen kindermishandeling
Geen enkel kind mag worden mishandeld. De staat biedt kinderen bescherming tegen alle vormen van misbruik.
De rechten van het kind
De definitieve tekst van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (hierna: IVRK) werd op 20 november 1989 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties unaniem aangenomen. Dit is precies dertig jaar na de goedkeuring van de Verklaring inzake de Rechten van het Kind en tien jaar na het Internationale Jaar van het Kind. Het IVRK is op 2 september 1990 in werking getreden. Nederland ratificeerde het IVRK op 6 februari 1995 en op 8 maart 1995 werd het van kracht (Trb. 1990, 46 en 170).
"De geschiedenis is een betere richtlijn dan goede bedoelingen."

Jeane Kirkpatrick