€ 5,- per maand en u helpt naleving van de kinderrechten te verbeteren.

 
Uw gegevens
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Telefoonnummer mobiel
E-mail adres


Mening van een kind
Kinderen hebben recht op een eigen mening. Zij mogen een eigen visie geven op zaken die hen aangaan.
De rechten van het kind
De definitieve tekst van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (hierna: IVRK) werd op 20 november 1989 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties unaniem aangenomen. Dit is precies dertig jaar na de goedkeuring van de Verklaring inzake de Rechten van het Kind en tien jaar na het Internationale Jaar van het Kind. Het IVRK is op 2 september 1990 in werking getreden. Nederland ratificeerde het IVRK op 6 februari 1995 en op 8 maart 1995 werd het van kracht (Trb. 1990, 46 en 170).
"Gaat het de kinderen goed dan gaat het de wereld goed."

Herman van Veen