€ 5,- per maand en u helpt naleving van de kinderrechten te verbeteren.

 
Uw gegevens
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Telefoonnummer mobiel
E-mail adres


Kinderen uit minderheidsgroepen
Kinderen uit minderheidsgroeperingen zijn kinderen die behoren tot een etnische of godsdienstige minderheid, een taalminderheid of die behoren tot de oorspronkelijke bevolking van een land. Een kind dat hoort bij een minderheidsgroep in het land, heeft he
De rechten van het kind
De definitieve tekst van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (hierna: IVRK) werd op 20 november 1989 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties unaniem aangenomen. Dit is precies dertig jaar na de goedkeuring van de Verklaring inzake de Rechten van het Kind en tien jaar na het Internationale Jaar van het Kind. Het IVRK is op 2 september 1990 in werking getreden. Nederland ratificeerde het IVRK op 6 februari 1995 en op 8 maart 1995 werd het van kracht (Trb. 1990, 46 en 170).
"I have a dream"

Martin Luther King